Disclaimer

Disclaimer website

De op deze website getoonde informatie wordt door RMTV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. RMTV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door RMTV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. RMTV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. RMTV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van RMTV opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel RMTV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RMTV niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door RMTV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel RMTV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door RMTV worden onderhouden wordt afgewezen.

Disclaimer e-mail

Deze e-mail en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. verzenden van het bericht verzoekt RMTV u de verzender hiervan op de hoogte te stellen door middel van een antwoord op deze e-mail. RMTV sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele verplichtingen. Een verplichting wordt slechts per post verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

In het Archief